Państwowa Inspekcja Handlowa

Państwowa Inspekcja Handlowa to instytucja o ogromnych możliwościach ochrony praw konsumentów (..i kontroli firm czyli sprzedawców, usługodawców itd.).

 (Państwowa Inspekcja Handlowa)
Inspekcja Handlowa jest organem kontroli powołanym do ochrony praw i interesów konsumentów oraz interesów gospodarczych kraju. 
"..Art. 3.

1. Do zadań Inspekcji należy:
1) kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów 
odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług,
2) kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, z zastrzeżeniem 
ust. 2, w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług,
3) podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
4) organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich,
5) prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych..."

 

Ustawa o Inspekcji Handlowej
z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. nr 4 z 2001r., poz.25)
opis działania (zobacz)..
 
Wykaz Wojewódzkich Inspektoratów i Delegatur  Inspekcji Handlowej

    *

      DOLNOŚLĄSKI - http://wiih.ibip.wroc.pl
          o

            50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 15a
            tel. (71) 344-20-38, 344-20-39 fax. 344-26-02
            sekretariat@wiih.wroclaw.pl
          o

            58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 1
            tel. (75) 752-52-40, 643-25-70 fax. 752-52-40
            ihjg@wiih.wroclaw.pl
          o

            59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3
            tel. (76) 852-27-77, 724-51-66  fax. 852-27-77
            ihlg@wiih.wroclaw.pl
          o

            58-300 Wałbrzych, ul. B.Chrobrego 13
            tel. (74) 842-50-17, 842-50-18 fax. 842-50-17
            ihwch@wiih.wroclaw.pl 

    *

      KUJAWSKO-POMORSKI -  http://www.wiih.com.pl
          o

            85-020 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 10
            tel. (52) 322-18-15, 322-18-16 fax. 322-58-13
            bydgoszcz@wiih.com.pl
          o

            87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2
            tel. (56) 621-84-41, 621-85-90 fax. 655-43-93
            torun@wiih.com.pl
          o

            87-800 Włocławek, ul. Miedziana 2/4
            tel. (54) 232-59-54, 231-41-21 fax. 232-59-54
            wloclawek@wiih.com.pl

    *

      LUBELSKI - http://www.ihlublin.netbip.pl
          o

            20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 38 "C"
            tel. (81) 528-07-47, 528-07-48 fax. 528-07-47, 528-09-78
            ihlublin@woi.lublin.pl
          o

            21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41
            tel. (83) 343-25-35 fax. 343-25-35
            ihbiala@woi.lublin.pl
          o

            22-100 Chełm, Pl. Niepodległości 1
            tel. (82) 565-64-23 fax. 565-64-23
            ihchelm@woi.lublin.pl
          o

            22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3
            tel. (84) 638-50-30 fax. 638-50-30
            ih_zamosc@zamosc.uw.gov.pl 

    *

      LUBUSKI - http://www.wiih.gorzow.pl
          o

            66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiellończyka 8
            tel. (95) 722-57-31 fax. 720-07-70
            info@wiih.gorzow.pl
          o

            65-034 Zielona Góra, ul. Westerplatte 11, skr.107
            tel. (68) 322-18-35 fax. 322-18-36
            delegatura@wiih.gorzow.pl

    *

      ŁÓDZKI - http://www.wiih.lodz.pl
          o

            90-950 Łódź, ul. Gdańska 38
            tel. (42) 636-03-57 fax. 636-85-50
            sekretariat@wiih.lodz.pl
          o

            97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16 A
            tel. (44) 647-00-47 fax. 647-00-47
            ihpiotrkow@neostrada.pl
          o

            98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki 3
            tel. (43) 822-50-11, 822-54-66 fax. 822-50-11
            inspekcja.sieradz@neostrada.pl
          o

            96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3-Maja 2
            tel. (46) 833-22-55 fax. 833-22-55
            ih_skierniewice@neostrada.pl

    *

      MAŁOPOLSKI - http://www.ihkrakow.internetdsl.pl

o

31-007 Kraków, ul.Wiślna 3,
tel. 012/422-66-22, 012/422-10-90
fax: 012/422-81-63
Godziny pracy:
poniedziałek: 9:00 - 17:00
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30 
sekretariat@ihkrakow.internetdsl.pl
          o

            33-300 Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 52
            tel. (18) 444-24-08 fax. 443-85-59
            ihsacz@poczta.fm
          o

            33-100 Tarnów, ul.Narutowicza 33
            tel. (14) 621-42-16 fax. 621-56-32
            ih_tarnow@op.pl 

    *

      MAZOWIECKI - http://www.wiih.org.pl
          o

            00-015 Warszawa, ul.Sienkiewicza 3
            tel. (22) 826-18-30, 826-42-09 fax. 826-21-95
            ih_warszawa@wiih.org.pl
          o

            06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
            tel. (23) 672-27-52, 672-91-77 fax. 672-27-52
            ih_ciechanow@wiih.org.pl
          o

            07-100 Ostrołęka, ul.Gorbatowa 15
            tel. (29) 760-58-75 fax. 760-58-75
            ih_ostroleka@wiih.org.pl
          o

            09-402 Płock, ul.Kolegialna 15
             tel. (24) 262-71-24 fax. 262-76-88
            ih_plock@wiih.org.pl
          o

            26-600 Radom, ul.Żeromskiego 31
            tel. (48) 362-71-21 fax. 362-71-21
            ih_radom@wiih.org.pl
          o

            08-110 Siedlce, ul.Władysława Jagiełły 10
            tel. (25) 632-69-70 fax. 632-36-41
            ih_siedlce@wiih.org.pl

    *

      OPOLSKI - http://opole.wiih.gov.pl
          o

            45-951 Opole, ul. 1-go Maja 1
            skr. pocztowa  328
            tel. (77) 454-50-89 fax. 454-50-89
            sekretariat@opole.wiih.gov.pl 

    *

      PODKARPACKI - http://www.ihrzeszow.ires.pl
          o

            35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5
            tel. (17) 862-14-53, 862-14-54 fax. 853-54-82
            sekretariat@wiih.rzeszow.pl
          o

            38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
            tel. (13) 432-61-94 fax. 436-83-66
            ihkrosno@wp.pl
          o

            37-700 Przemyśl, ul. Wodna 13
            tel. (16) 678-25-32 fax. 678-48-51
            ih_przemysl@poczta.onet.pl
          o

            39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 maja 4a
            tel. (15) 822-46-09 fax. 822-46-09
            ih_tarnobrzeg@poczta.onet.pl 

    *

      PODLASKI - http://www.bialystok.wiih.gov.pl
          o

            15-404 Białystok, ul. Młynowa 21
            tel. (85) 742-80-59 fax. 743-52-68
            inspekcja.handlowa@pbi.pl
          o

            18-400 Łomża, Księcia Janusza I/1
            tel. (86) 216-51-54 fax. 216-72-55
            lomza@bialystok.wiih.gov.pl
          o

            16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 13
            tel. (87) 566-48-37 fax. 566-47-21
            suwalki@bialystok.wiih.gov.pl

    *

      POMORSKI - http://wiihgdansk.mojbip.pl
          o

            80-240 Gdańsk ul. M.Konopnickiej 4
            tel. (58) 341-08-77 fax. 341-53-37
            wiihgda@wp.pl
          o

            76-200 Słupsk, ul.Jana Pawła II nr 1
            tel. (59) 842-54-68 fax. 842-54-68
            ihslupsk@wp.pl

    *

      ŚLĄSKI - http://www.ih.katowice.pl
          o

            40-951 Katowice, ul. Brata Alberta 4
            tel. (32) 256-16-34 fax. 255-56-80
            ih_katowice@pro.onet.pl
          o

            43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 44
            tel. (33) 812-30-94 fax. 812-30-94
            ih_katowice_del_bb@pro.onet.pl
          o

            42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
            tel. (33) 324-70-49 fax. 324-70-59
            ih_katowice_del_cz@pro.onet.pl 

    *

      ŚWIĘTOKRZYSKI - www.wiihkielce.z.pl
          o

            25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 skr.347
            tel. (41) 366-19-41 fax. 366-22-34
            wiih.kielce@pro.onet.pl 

    *

      WARMIŃSKO-MAZURSKI - http://www.olwiih.neostrada.pl
          o

            10-540 Olsztyn, ul.Dąbrowszczaków 10
            tel. (89) 527-27-65 fax. 527-42-51
            olsztyn@olwiih.neostrada.pl
          o

            82-300 Elbląg, ul.Hetmańska 31
            tel. (55) 641-78-80 fax. 232-52-60
            elblag@olwiih.neostrada.pl
          o

            19-300 Ełk, ul. Chopina 15
            tel. (87) 621-16-53
            ihelk@neostrada.pl

    *

      WIELKOPOLSKI - http://www.poznan.wiih.gov.pl
          o

            60-967 Poznań, Al. Marcinkowskiego 3
            tel. (61) 852-29-34 fax. 851-75-76
            wiihpoznan@poczta.onet.pl
          o

            62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 16
            tel. (62) 764-58-38 fax. 757-44-07
            ihkalisz@kki.net.pl
          o

            62-510 Konin, ul. Aleje 1-go Maja 7
            tel. (63) 249-12-41, 243-03-59 fax. 249-12-41
            wiih.konin@wp.pl
          o

            64-100 Leszno, Pl. Metziga 1
            tel. (65) 520-53-69, 529-58-36 fax. 520-53-69
            pih_leszno@wp.pl
          o

            64-920 Piła, Al. Niepodległości 33/35
            tel. (67) 212-37-10 fax. 212-37-10
            ihpila@poczta.onet.pl

    *

      ZACHODNIOPOMORSKI - http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl
          o

            70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4
            tel. (91) 422-52-39 fax. 422-54-41
            zwiih_kontrola@szczecin.uw.gov.pl
          o

            75-950 Koszalin, ul. Andersa 34
            tel. (94) 342-82-05, 342-82-97 fax. 342-62-91
            ih_koszalin@wp.pl 
 
 
 

(* Aktualizacja  01.04.2008. )

 

 Państwowa Inspekcja Handlowa
- opis działania ..
Inspekcja Handlowa jest organem kontroli powołanym do ochrony praw i interesów konsumentów oraz interesów gospodarczych kraju. Oczywistym jest bowiem zależność gospodarki kraju od ogólnej kondycji konsumentów będących czynnikiem napędowym gospodarki. Główne zadania Inspekcji Handlowej w dziedzinie ochrony konsumentów to: podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów, organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich, prowadzenie poradnictwa konsumenckiego
Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie to najlepsze miejsce do dochodzenia roszczeń konsumenckich. Rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Niestety by móc skorzystać z pomocy sądu, pozwany, w naszym wypadku strona nieuznająca naszej reklamacji, musi wyrazić zgodę na arbitraż w sporze. Bez tej zgody nie możemy występować do sądu polubownego. Pozostaje nam jedynie przekazanie sprawy do sądu powszechnego. Jest to podstawowa różnica pomiędzy sądem powszechnym a polubownym. Zaletą rozpatrywania sporów w sądach polubownych jest krótki termin oczekiwania na rozstrzygnięcie, niskie koszty sądowe. 
Pozostałe zadania IH pośrednio, jednakże w znaczący sposób wpływają na poprawę sytuacji rynkowej konsumenta oraz bezpieczeństwo konsumpcji. Szczególnie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia produktem niebezpiecznym. 
Inspekcja Handlowa dokonuje kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców oraz kontroli produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu. Przy IH funkcjonuje Krajowy System Informowania o Produktach Niebezpiecznych w zakresie produktów nieżywnościowych. Jest to sieć powiadamiania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i nieżywnościowych. Informacje o niebezpiecznych produktach żywnościowych pozyskiwane są przez Inspekcję Sanitarną. 
Każdy z nas winien być świadomy, że na rynku możemy spotkać produkt, który przy nawet zgodnym z instrukcją użytkowaniu, może wyrządzić nam krzywdę. Dlatego starajmy się wystrzegać zakupu towarów nieoznakowanych czy niewiadomego pochodzenia. Bowiem dochodzenie roszczeń z tego tytułu nie jest możliwe przed sądem polubownym. Oznacza to długi okres oczekiwania na rozstrzygnięcie w sprawie. Dodajmy, że Inspekcja Handlowa jest to organ administracji rządowej. Zadania IH w województwie wykonuje wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. 
Bardzo ważną rolą Inspekcji Handlowej jest współdziałanie z organami administracji publicznej, Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony konsumentów. W ramach tego uprawnienia możliwe jest współorganizowanie edukacji konsumenckiej, wzajemne informowanie się o problemach i sposobach ich realizacji oraz wymiana wiedzy fachowej. 
 
 

ANETA PIERZCHAŁA
 

 
Serwis "Konsument" nie świadczy usług prawniczych, a w szczególności nie udziela usługowo indywidualnych informacji ani porad z zakresu prawa, a jego autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do treści zawartych na stronach serwisu. Wszelkie materiały z zakresu prawa zawarte na stronach "Konsument" mają jedynie charakter popularyzowania wiedzy o instytucjach prawnych i możliwościach ich praktycznego zastosowania. Każdą jednak sprawą interesujemy się mając na celu dobro konsumenta i ochronę interesu obywateli (Art.82 Konstytucja RP).. Zapraszamy do współpracy radców prawnych, adwokatów, prokuratorów, oraz wszystkie inne osoby i organizacje zainteresowane problemami konsumenta.